Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Archive for نوامبر 2017

*

خب این هم برای اینکه وبلاگ بعد از بیش از 5 ماه بروز شود! این مدت یک چیزهایی در فیس بوک نوشتم و شاید می شد بعضی هایش را اینجا هم بفرستم. صرفن یادم نبود.

صرفن یادم نبود. یک تصادف ساده مثل خیلی چیزهای دیگری در زندگی مان که حاصل یک تصادف ساده اند و گاه بی جهت به آنها می بالیم. و یا توجیه می آوریم وقتی از ماحصل آن تصادف ها راضی نیستیم.

کاملن صادقانه زندگی کردن کار سختی است چون زمانه و آدمها بخاطر صداقت تنبیه ات می کنند؛ اما کاملن ناصادقانه زیستن عذاب بدتری ست از آن رو که سبب دوگانگی، چندگانگی و چندپاره بودن شخصیت آدمی است و نیز چون بهره ای از واقعیت ندارد.

بگذریم. این پنج ماه، فاصله بین این نوشته و قبلی، بعضی «اشتباه»ها را دوباره تکرار کرده ام و دارم فکر می کنم آیا درسهایی که فکر می کردم از خطاهایم گرفته ام از یادم رفته بودند؟ یا زندگی صرفن همین آش است و همین کاسه؟

باز بگذریم. این مدت مکالمه هایی از جنس «بلند بلند فکر کردن» با دوستان همدل داشتم که باعث شد برای چندمین بار متوجه ارزش دوستی و مصاحبت بشوم.

Advertisements

Read Full Post »