Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Archive for ژانویه 2017

روزمره ژانویه، برای خالی نبودن عریضه

ماهی که گذشت را اینطور زندگی کردم: در تدارک شروع فعالیت جدید دانشگاهی و جا افتادن در محیط جدید و در کمال تعجب مقادیر قابل توجهی روزمرگی و حتی بطالت. و این روزهای اخیر هم که خبرهای بد و پر تنش می آمد و آخری اش بحث ممنوعیت ورود و ویزا برای ایرانی ها. طبعن به این سوال تکراری فکر کردم که چطور می شود تاثیر سیاست و دیوانگی هایش را در زندگی شخصی مینیمم کرد. جواب سرراست ندارد و در شرایط بحرانی شاید کسی بگوید هیچ طور. ولی این را به عنوان جواب قبول ندارم. همیشه فکر می کنم جایی برای بهتر شدن – حتی از وضعیت بحران اندکی کاستن- هست و تا وقتی که جا برای کار هست دلیل برای مبارزه نیز هم. (کمی ایده آل گرایانه و خوش باورانه شد حرفم. تکمله بدهم: نا امیدی و یأس هم جزیی از داستان است و اتفاق غیرمنتظره ای نباید به شمار بیاید).
اما از همه اینها گذشته، دارم به این فکر می کنم که در یک ماه گذشته کسانی که بیش از همه دوستشان می دارم احتمالن به چیزهایی فکر کرده اند که روحم هم خبر ندارد. دغدغه هایی داشته اند، حسرتها، یا نگرانی هایی که من به خاطر دوری جغرافیایی حتی به آنها حساس هم نبوده ام. و طبعن باز به این فکر می کنم که آیا یک عمر اینطوری زندگی کردن، می ارزد؟

Advertisements

Read Full Post »