Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Archive for ژوئیه 2016

می گفت: آخر استرس و فشار زندگی روزمره مجالی هم برای خلوت کردن با خود باقی می گذارد؟
خواستم بگویم نه، نمی گذارد. حق با توست. به خاطر همین هم هست که باید طوری زندگی کرد که بتوانی در عین جدی گرفتن زندگی روزمره، هر موقع دلت خواست پوزخندی بهش بزنی و بگویی «تو تمام دنیای من نیستی. دنیای دیگری هم دارم، خلوتی که مخصوص خودم هست و حال و هوایی دارد برای خودش. و آینه ای که هر از گاهی باید پاک اش کنم از گرد روزها».
و بعد دوباره یادت می آید که چرا این چیزهای «نادیدنی» در زندگی مهم هستند.

Advertisements

Read Full Post »