Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Archive for مارس 2015

لعنت به فراموشی. فراموشی اصل و غایت. سرگرم شدن به روزمرگی هایی که ناپایدار و رفتنی اند؛ حتی وقتی خوشحال کننده اند.
لعنت به روزمرگی.
لعنت به ناتوانی. ناتوانی از دورماندن. دورماندن از حواس پرتی. حواس پرتی از اصل و غایت.
مباد عمر که صرف روزمرگی های خوش و ناخوش شود و از معنویت و شادی درون بی بهره بماند. مباد، مباد، مباد.

Advertisements

Read Full Post »

مباد که اسیر ذهن خود شوی.

هنوز هم حیرت می کنم از اینکه ذهن آدمیزاد چقدر در رقم خوردن خوشی یا ناخوشی او موثر است. چه لذت ها/رنج ها که بسیار بیش از آنکه معلول علت های بیرونی باشند، متاثر از ذهن مثبت بین/منفی بین بوده اند. یادآوری به خودم: راههای بیرون رفتن از چرخه ی باطل و منفی ذهن/روح: هنگام تنگ دستی، در عیش کوش و مستی.

حتی خوب که فکر می کنم می بینم این همه «مراقبت از نفس» که گفته اند، یک جورهایی شبیه همین «عیش و مستی» است. در ظاهر حرف، متناقض نماست، می دانم. ولی مراقبت از ذهن/روح/نفس، یعنی مقابله با به هدر رفتن انرژی های بالقوه ای که برای رسیدن به «نیکی» در تو هستند. «نیکی» را هم که دلیل نمی بینم تعریف کنم. اصلن اگر نمی دانی نیکی و خوبی چیست، بهتر است یک خانه تکانی اساسی در ذهنت بکنی و بعد بروی از پله ی اول شروع کنی.

Read Full Post »