Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Archive for آوریل 2014

کدام جهان؟

«وسیع باش، و تنها، و سربه زیر، و سخت»

بعضی تنهایی ها هستند که مخرب نیستند و مولّد اند؛ جان را نمی کاهند و جان افزا هستند. آن ها را باید گرامی داشت.

گاهی با خودم فکر می کنم کدام دنیا اصالت دارد: جهانی که در بیرون است و از ماده و آدم ها و گیاهان و حیوانات و … تشکیل شده، یا جهانی که در سر من است.
هیچ معلوم نیست ارزش دومی از اولی کمتر باشد. وقتی احساس می کنم دومی هم خیلی ارزشمند است، یعنی در یک تنهایی جان افزا فرو رفته ام و حالم حتی اگر بد باشد، خوب است.

Advertisements

Read Full Post »