Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Archive for فوریه 2014

مشکل از همان جا شروع شد که تو دنبال حل معماهایی مثل حقیقت فراماسون ها یا ساخت اهرام ثلاثه بودی؛ معماهایی که برای من کمترین «اصالت»ای نداشت. از آن طرف من دنبال فهم چیزهایی مثل هستی، خدا و آفرینش بودم؛ چیزهایی که حوصله ات را سر می برد.
مشکل از آنجا شروع شد که تو عاشق حرفه ای موسیقی راک بودی و لحظه ای را نمی توانستی بدون موسیقی طی کنی. من اما هر از گاهی به سکوت مطلق نیاز داشتم. سکوت مطلق تو را به ستوه می آورد و من را به عمق می برد.

شاید مهم ترین کار هر آدم در زندگی اش پیدا کردن شخص/ اشخاصی است که دنبال همان سوال هایی باشند که او دنبالشان هست.

Advertisements

Read Full Post »

«خدایا چنان کن سرانجام کار، که گر مؤمن از دنیا نمی‌رویم، کافر از دنیا برویم.»
«بی‌خدایی، از پرستش خدایان دروغین، همانا به مراتب به حقیقت نزدیک‌تر است.»
باید کامل‌ش را بخوانید: الهیّاتِ کافری از وبلاگ یاسر میردامادی

Read Full Post »

بعضی آدم ها هستند که شناختن شان، شناختن عمیق روح و باطن شان؛ زندگی را برایت زیباتر می کند. اینطوری است که مثلن من اگر الان قرار باشد بمیرم؛ خوشحالم از اینکه فلانی را در عمرم ملاقات کردم و شناختم. لذت درک باطن زیبایش برای راضی بودن از عمری که زیسته ام کافی است.
خدا نصیب همه بکند!

در آن طرف قضیه هم یک سری آدم ها هستند که ظاهر موجه دارند ولی تا دهان باز می کنند بوی بد خودبینی و خودپرستی شان همه جا را می گیرد. سرعت گریزی که از این طور آدم ها دارم بیشتر از روی ترس است. ترس اینکه بیشتر صدایشان را بشنوم و مزه ی لذت های ناب زندگی ام- مثلن درک باطن آدم های پیراسته ی «فارغ از خود»- از مذاق ام برود.

Read Full Post »

*

عشق چیز دردناکی است. اگر مرد راهش نیستید نزدیکش نشوید. اگر هم نزدیک شدید و درد خودش را نشان داد، زبان در کام بگیرید و بی صدا فریاد بزنید. کسی نیست به دادتان برسد، جز عشق.

Read Full Post »

هنوز هم دیر نشده. می خواهی جبران کنی؟ کاری کن یک دفعه از خواب بپرم و ببینم تمام اینها – آفرینش کره خاکی- فقط کابوسی گذرا بوده. بگذار بیدار شوم ببینم «نیستم»، هیچ‌گاه هم «نبوده ام»؛  و فقط تو «هستی».

Read Full Post »

«قفلی بود میل و هوا بنهاده بر دل‌های ما…»

.
این قفل زدن‌ها شوخی قشنگی نبود. چند بار بگویم؟ فقط امیدوارم روز داوری، چون قاضی و متهم هر دو خودت هستی، به نفع خودت رای صادر نکنی. یا برای این شوخی های عجیب توجیه قابل قبول بیاور، یا همه مخلوقات را یک‌جا ببخش.

Read Full Post »

حالا یا به هوای هوس یا به هوای تو؛ در هر صورت سر به هوا هستم و کارهای روزمره ام یادم می رود… راستی هر چه فکر می کنم یادم نمی آید؛ کدام یک مهم تر بود؟ زندگی واقعی روزمره یا خیال و هوا؟

Read Full Post »

Older Posts »