Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Archive for دسامبر 2012

شاخص خوب بودن یا خوب نبودن حال من

اگر کسی از من بپرسد «حالت چطور است؟» باید برای جواب دادن به خودم رجوع کنم، ببینم چیزهایی مثل این نوشته برایم معنی می دهند، باهاشان ارتباط برقرار می کنم یا نه. اگر جواب مثبت است یعنی حالم واقعن خوب است، اگر منفی است یعنی حالم بد است. به همین سادگی. نوشته ها و حرف های دیگری هم هست که برای امتحان خوب بودن حالم استفاده کنم: مثلن کتاب «شازده کوچولو» که می گوید «چیزهای مهم با چشم دیده نمی شوند».. The essential is invisible to the eye.

یا خیلی چیزهای دیگر، که می دانم وقتی باهاشان ارتباط برقرار نمی کنم، وقتی در واکنش بهشان پوزخندی می زنم و یا با بی حوصلگی می گویم «ول کن بابا کی حال داره»، یعنی حالم بد است.
بگذارید نوشته را با لحن مثبت تمام کنم:  حالم خوب است.

Advertisements

Read Full Post »